พยากรณ์ซากุระ ประเทศญี่ปุ่น 2024 (Updated : 14 Jan 2024)

พยากรณ์ซากุระญี่ปุ่น 2024 เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีปัจจัย อื่นๆ หลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพภูมิอากาศ ฝนตกเยอะ มีลมแรง เป็นต้น ดอกซากุระเป็นดอกไม้ประจำประเทศญี่ปุ่น ที่มีมากกว่า 300 สายพันธุ์ ซึ่งแตกต่างด้วย สี รูปร่างและจำนวนกลีบดอกของดอกไม้ เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระจะบาน ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน  ปกติแล้วดอกซากุระ เมื่อเริ่มบาน วันแรกที่เริ่มบาน (Frist Bloom) คือจะมีดอกบาน 5-6 […]