ลงทะเบียน K-ETA ง่ายๆ คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

การลงทะเบียน K-ETA ง่ายๆ 7 ขั้นตอนเท่านั้น ** ลงทะเบียนครบ 2 ขั้นตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ** ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) สามารถเข้าไปลงทะเบียน ได้ที่ เว็บไซต์ k-eta.go.kr หรือ ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น K-ETA ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q-CODE สามารถดูคู่มือการลงทะเบียน Q-CODE […]