พยากรณ์ซากุระบานญี่ปุ่น ก่อนใคร!! 2023

พยากรณ์ ซากุระบาน ทั่วญี่ปุ่น 2023 เป็นการพยากรณ์ ดอกซากุระบาน เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีปัจจัย อื่นๆ หลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพภูมิอากาศ ฝนตกเยอะ มีลมแรง เป็นต้น ซากุระบานกี่วัน ปกติแล้วดอกซากุระ เมื่อเริ่มบาน วันแรกที่เริ่มบาน (Frist Bloom) คือจะมีดอกบาน 5-6 ดอก บานเต็มที่ (Full Bloom) ดอกจะบานประมาณ 80% […]