โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน (ZGKIX-2406MM)

0 (0 Reviews)
From: 25,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

ก.ค.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

35 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 •  PEACH AIR (MM)
 • DEPARTURE :  MM092 BKK-KIX 01:15-09:20 
 • RETURN :         MM091 KIX-BKK 19.50-23:55

ZGKIX-2406MM-KIX

Highlights

 • เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต ชมความน่ารักของกวาง
 • เมืองนารา เช็คอินวัดน้ำใส
 • ถ่ายรูปสุดชิคคู่เสาโทริอิสีแดง
 • ตะลุยช้อปปิ้งโอซาก้
 • มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น และบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง "ยากินิคุ"

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

5 วัน 3 คืน
กันยายน-ตุลาคม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

PEACH AIR (MM)
From: 25,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255