โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมอุโมงค์เมเปิ้ล 5 วัน 3 คืน (ZGNRT-2415TG5)

0 (0 Reviews)
From: 49,990฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

31 ต.ค.-4 พ.ย.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

31 people

Languages

Thai

About this tour

 • FLIGHT
 • THAI AIRWAYS (TG)
 • DEPARTURE :    TG642 BKK-NRT 23:55 07:40+1 
 • RETURN :           TG677 NRT-BKK 17:30 22:30

ZGNRT-2415TG-NRT

Highlights

 • เช็คอิน จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดฮิต "เจดีย์แดงชูเรโตะ"
 • ชมอุโมงค์เมเปิ้ล ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • เมนูพิเศษ!! หม้อไฟ "นาเบะ"
 • บุฟเฟ่ต์ "ขาปูยักษ์"
 • ปิ้งย่างยากินิคุ สไลืญี่ปุ่น พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน / พักย่านชินจูกุ

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

5 วัน 3 คืน
พฤศจิกายน 2567

Languages

Thai

สายการบิน

THAI AIRWAYS (TG)
From: 49,990฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255