ซุปตาร์ โคเรีย ออต๊อกเค 5 วัน 3 คืน (ICNYP0224)

0 (0 Reviews)
From: 19,888฿
0
(0 review)
Inquiry
Duration

มิ.ย.-ต.ค.67

Tour Type

Specific Tour

Group Size

20 people

Languages

Thai

About this tour

 

 • FLIGHT
 • AIR PERMIA (YP)
 • YP602 BKK-ICN (22.45-06.20)
 • YP601 ICN-BKK (16.45-21.10)

ICNYP0224

Highlights

 • เที่ยว หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก และ หมู่บ้านโบราณอึนพยอง
 • ถ่ายรูปกับจุดเช็คอินใหม่ที่ STARFIELD COEX MALL
 • สนุกเต็มพิกัด กับ สวนสนุก WOLMI THEME PARK พร้อมเครื่องเล่นมากมาย
 • ช็อปปิ้งสองย่านดังเกาหลี ตลาดเมียงดง และถนนคนเดินฮงแด

Included/Excluded

 • ตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจ

Itinerary

PERIOD

5 วัน 3 คืน
มิถุนายน-ตุลาตม 2567

Languages

Thai

สายการบิน

AIR PERMIA (YP)
From: 19,888฿

Owner

ENJOY YOUR WAY

Member Since 2022

Information Contact

Email

info@enjoyyourway.co.th

Website

www.enjoyyourway.co.th

Phone

02 083 536 , 0909562255

Explore other options