พาเด็กเดินทางไปต่างประเทศ ต้องใช้อะไรบ้าง

พาเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เดินทาง ยุ่งยากไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง หลักๆจะมีสิ่งที่ต้องทำ 2 ข้อคือ ทำหนังสือยินยอม และทำพาสปอร์ต เตรียมเอกสารพร้อมกันแล้ว เอกสารทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมอะไรบ้าง สูติบัตรฉบับจริง บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป) หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี) บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง) เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และหนังสือแสดงอำนาจปกครองบุตร มาทำ “หนังสือยินยอม” กันก่อน กรณีที่ พ่อแม่หย่าร้าง […]

10 “สิ่งที่ควรรู้” เมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่น

ไปญี่ปุ่น ต้องรู้อะไรบ้างก่อนเดินทาง มาดูกัน ญี่ปุ่น ดินแดนในฝันที่ใคร ๆ ต่างฝันอยากไป ประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและมารยาท คนญี่ปุ่นเคร่งครัดมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน และอื่นๆ คนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาก ดังนั้นเรามาเรียนรู้ไปด้วยกัน ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ 1 ทิ้งกระดาษชำระในชักโครกได้ กระดาษชำระในห้องน้ำของญี่ป่นมีคุณสมบัติละลายน้ำ ดังนั้นจึงสามารถทิ้งในชักโครกได้เลย 2 งดการพูดคุยโทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะโดยสารขนส่งสาธารณะ มารยาทของคนญี่ปุ่นที่เราควรต้องรู้เอาไว้เลย ถ้าใครที่คิดว่าจะเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง และเดินทางโดยสารรถประจำทาง หรือรถไฟ ต้องปิดเสียงโทรศัพท์ และเปิดระบบสั่นเอาไว้ 3 คันโตชิดซ้าย คันไซชิดขวา ไปเที่ยวญี่ปุ่น […]

ลงทะเบียน K-ETA ง่ายๆ คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

การลงทะเบียน K-ETA ง่ายๆ 7 ขั้นตอนเท่านั้น ** ลงทะเบียนครบ 2 ขั้นตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ** ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) สามารถเข้าไปลงทะเบียน ได้ที่ เว็บไซต์ k-eta.go.kr หรือ ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น K-ETA ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q-CODE สามารถดูคู่มือการลงทะเบียน Q-CODE […]