พาเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เดินทาง ยุ่งยากไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง

หลักๆจะมีสิ่งที่ต้องทำ 2 ข้อคือ ทำหนังสือยินยอม และทำพาสปอร์ต เตรียมเอกสารพร้อมกันแล้ว

เอกสารทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมอะไรบ้าง

 • สูติบัตรฉบับจริง
 • บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 • เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และหนังสือแสดงอำนาจปกครองบุตร

มาทำ "หนังสือยินยอม" กันก่อน

กรณีที่ พ่อแม่หย่าร้าง หรือ คนใดคนหนึ่งมาไม่ได้

 • สูติบัตรฉบับจริง
 • บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 • เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และหนังสือแสดงอำนาจปกครองบุตร หรือคำสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองบุตร หรือหนังสือรับรองบุตร

กรณีเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เดินทางไปด้วย ไปกับญาติหรือผู้ปกครอง

 • สูติบัตรฉบับจริง
 • บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 • ทั้งพ่อและแม่ จะต้องทำ หนังสือยินยอม ให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศ คือการขอหนังสือยินยอมให้เด็กออกนอกประเทศจากอำเภอ/เขต

กรณีเด็กที่เดินทางพร้อมพ่อแม่ หรือคนใดคนหนึ่ง (ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า)

 • สูติบัตรฉบับจริง
 • บัตรประชาชนฉบับจริง (เฉพาะอายุ 7 ปีขึ้นไป)
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริง)
 • เอกสารแสดงความเกี่ยวพัน และหนังสือแสดงอำนาจปกครองบุตร หรือคำสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองบุตร 

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

แบบรอรับเล่มทางไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ  กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ

 • พาสปอร์ต 1,000 บาท (เล่ม 5 ปี) 
 • พาสปอร์ต 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี)

ด่วนพิเศษ (รับเล่มในวันเดียวกัน)

 • พาสปอร์ต 3,000 บาท (เล่ม 5 ปี) 
 • พาสปอร์ต 3,500 บาท (เล่ม 10 ปี)
Frequently asked question
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, cons, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi ullma tempora incidunt ut.

Nam at vitae, enim tortor nisl, eu sit amet suspendisse pharetra tortor sagittis diam placerat vulputate elementum et montes, amet mollis accumsan faucibus sed nulla tellus pretium, pellentesque sem malesuada condimentum aliquam vestibulum ultrices hendrerit etiam viverra diam ipsum maecenas ornare diam gravida purus velit purus vitae enim

Nam at vitae, enim tortor nisl, eu sit amet suspendisse pharetra tortor sagittis diam placerat vulputate elementum et montes, amet mollis accumsan faucibus sed nulla tellus pretium, pellentesque sem malesuada condimentum aliquam vestibulum ultrices hendrerit etiam viverra diam ipsum maecenas ornare diam gravida purus velit purus vitae enim

Nam at vitae, enim tortor nisl, eu sit amet suspendisse pharetra tortor sagittis diam placerat vulputate elementum et montes, amet mollis accumsan faucibus sed nulla tellus pretium, pellentesque sem malesuada condimentum aliquam vestibulum ultrices hendrerit etiam viverra diam ipsum maecenas ornare diam gravida purus velit purus vitae enim

Nam at vitae, enim tortor nisl, eu sit amet suspendisse pharetra tortor sagittis diam placerat vulputate elementum et montes, amet mollis accumsan faucibus sed nulla tellus pretium, pellentesque sem malesuada condimentum aliquam vestibulum ultrices hendrerit etiam viverra diam ipsum maecenas ornare diam gravida purus velit purus vitae enim

Nam at vitae, enim tortor nisl, eu sit amet suspendisse pharetra tortor sagittis diam placerat vulputate elementum et montes, amet mollis accumsan faucibus sed nulla tellus pretium, pellentesque sem malesuada condimentum aliquam vestibulum ultrices hendrerit etiam viverra diam ipsum maecenas ornare diam gravida purus velit purus vitae enim
Frequently asked question

Nam at vitae, enim tortor nisl, eu sit amet suspendisse pharetra tortor sagittis diam placerat vulputate elementum et montes, amet mollis accumsan faucibus sed nulla tellus pretium, pellentesque sem malesuada condimentum aliquam vestibulum ultrices hendrerit etiam viverra diam ipsum maecenas ornare diam gravida purus velit purus vitae enim

Nam at vitae, enim tortor nisl, eu sit amet suspendisse pharetra tortor sagittis diam placerat vulputate elementum et montes, amet mollis accumsan faucibus sed nulla tellus pretium, pellentesque sem malesuada condimentum aliquam vestibulum ultrices hendrerit etiam viverra diam ipsum maecenas ornare diam gravida purus velit purus vitae enim

Nam at vitae, enim tortor nisl, eu sit amet suspendisse pharetra tortor sagittis diam placerat vulputate elementum et montes, amet mollis accumsan faucibus sed nulla tellus pretium, pellentesque sem malesuada condimentum aliquam vestibulum ultrices hendrerit etiam viverra diam ipsum maecenas ornare diam gravida purus velit purus vitae enim

Nam at vitae, enim tortor nisl, eu sit amet suspendisse pharetra tortor sagittis diam placerat vulputate elementum et montes, amet mollis accumsan faucibus sed nulla tellus pretium, pellentesque sem malesuada condimentum aliquam vestibulum ultrices hendrerit etiam viverra diam ipsum maecenas ornare diam gravida purus velit purus vitae enim

Nam at vitae, enim tortor nisl, eu sit amet suspendisse pharetra tortor sagittis diam placerat vulputate elementum et montes, amet mollis accumsan faucibus sed nulla tellus pretium, pellentesque sem malesuada condimentum aliquam vestibulum ultrices hendrerit etiam viverra diam ipsum maecenas ornare diam gravida purus velit purus vitae enim